فایل های صوتی و تصویری

تراژدی کودک - همسری، گفتوگوی آرش کمانگر از تلویزیون برابری با سوسن بهار

2+2=5 - بدون شرح

کودکان و رفع تبعیض از کودکان دختر، یک ضرورت از منظر جنبش مطالبات زنان - گفت و گویی با سوسن بهار‎

کودکان دستفروش افغان - فیلمی از زنان TV

فیلم کوتاه دو راه حل برای یک مساله - کاری از عباس کیارستمی

فیلم کوتاه - بدون شرح

مصاحبهی تلویزیون دموکراسی شورایی با سوسن بهار پیرامون کار کودک (هفتم اسفند 1392)

برنامه در شهر: کودکان کار و خیابان

مصاحبه با یک کودک کار

احسان الله خان از اقبال مسیح میگوید (شانزدهم آوریل 2013، ژنو)

گفتوگوی رادیو پیام، کانادا، با سوسن بهار دربارهی کودکان کار (بیست و یکم اکتبر 2013)

بر علیه قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده - گفتوگوی افق چپ انقلابی با سوسن بهار (هجدهم اکتبر 2013)

پیرامون قانون ازدواج با فرزندخوانده - گفتوگوی رادیو صدای زن، ونکوور، با سوسن بهار (پانزدهم اکتبر 2013)

مصاحبهی رادیو همبستگی با سوسن بهار پیرامون کار کودک در ایران و جهان (سیزدهم ژوئیه 2013)

مصاحبهی رادیو همبستگی با سوسن بهار  در مورد نقش صمد بهرنگی در ادبیات کودک (بیست و نهم ژوئن 2013)

گفتوگوی تلویزیون چشم انداز با سوسن بهار پیرامون کار کودک (بیست و هفتم ژانویه 2013)

مصاحبهی کارگر تی وی با سوسن بهار دربارهی لغو کار کودک (دوازدهم ژوئن 2011)

آکاردئون - فیلمی از: جعفر پناهی

گفت و گوی رادیو دموکراسی شورایی با سوسن بهار پیرامون مبارزه علیه قوانین ارتجاعی و خرافات مذهبی در مدارس

فیلم: روزی که فارسی داشتیم!

گفت و گوی رادیو دموکراسی شورایی با سوسن بهار پیرامون اعدام کودکان و نوجوانان در جمهوری اسلامی (دهم نوامبر 2009)

برنده کوتاه ترين فيلم جهان

کودکانی از همین زمین (پنج)

کودکانی از همین زمین (چهار)

کودکانی از همین زمین (سه)

کودکانی از همین زمین (دو)

کودکانی از همین زمین (یک)

فیلمی دربارهی کار کودکان در هندوستان

گفت و گوی رادیو دموکراسی شورایی با سوسن بهار به مناسبت روز جهانی کودک (بیست و پنجم مهر 1387)

مصاحبه رادیو دموکراسی شورایی با سوسن بهار پیرامون وضعیت آموزش کودکان در ایران (هفتم مهر 1387)

مصاحبه با تعدادی از کودکان افغانستانی ساکن ایران - داروگ

مصاحبه رادیو دموکراسی شورایی با سوسن بهار در مورد کودکان کار و خیابان (بیست و یکم اکتبر 2007)

کلیپ رژه گلوبال مارش علیه تجارت کودکان در دهلی نو

گفت و گوی رادیو برابری با سوسن بهار پیرامون اخراج کارگران افغانی از ایران و تاثیرات این امر بر کودکان افغانی

ضرورت ممنوعیت کار کودک، دومین جلسه پال تالکی مرکز ادبیات کودک، داروگ

(بیستم نوامبر 2006)

بخش اول - بخش دوم - بخش سوم - بخش چهارم

پای سخن کودکان کار در ایران، اولین جلسه پال تالکی مرکز ادبیات کودک، داروگ (بیست و هفتم آگوست 2006)

بخش اول - بخش دوم - بخش سوم - بخش چهارم

بچه ها، یک فیلم انیمیشن زیبا از Sonny Stjernstrom برای کمپین یک دو سه، رنج و کار بسه، بچه ها همه سوی مدرسه!

کودکان کار  در ایران، سخن رانی سوسن بهار در اتاق ایرانیان سوسیالیست (آگوست 2006)

بخش اول - بخش دوم - بخش سوم

فیلمی از کار کودکان در پرو - منبع: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری

مصاحبه رادیو پژواک (ونکوور - کانادا) با سوسن بهار در مورد کمپین یک دو سه، رنج و کار بسه، بچه ها همه سوی مدرسه!

مصاحبه رادیو صدای آمریکا با سوسن بهار پیرامون حقوق کودکان و اعدام یک نوجوان هجده ساله در ایران (بیست و هفتم اردیبهشت 1385)

بخش اول - بخش دوم

کار کودکان: سخن رانی مریم پناهی و سوسن بهار  در اتاق اتحاد سوسیالیستها

(پانزدهم اردیبهشت 1385)

بخش اول - بخش دوم - بخش سوم - بخش چهارم - بخش پنجم

مصاحبه رادیو جهان امروز با سوسن بهار درباره کمپین یک دو سه، رنج و کار بسه، بچه ها همه سوی مدرسه! (نهم اسفند 1384)

مصاحبه رادیو صدای کارگر با سوسن بهار پیرامون قطعنامه دومین کنگره جهانی کودکان کار (اول مهر 1384)

توضیحی پیرامون آغاز به‌ کار سایت ‌داروگ